Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przeze mnie informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem bloga pawelkacperek.pl, zwanego dalej blogiem.
 2. Operatorem bloga oraz administratorem danych osobowych jest administrator bloga zwany dalej „Operatorem”
 3. Dane osobowe zbierane przez Operatora za pośrednictwem bloga są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Operator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających bloga, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Blog zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Ważne info

1. Przetwarzanie danych osobowych powierzam tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, świadczącym tego typu usługi.

2. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki na nich spędziłeś, czy ścieżkę Twoich wizyt pomiędzy sekcjami serwisu. Do tego wykorzystywane są pliki cookies. W ramach ustawień swojej przeglądarki możesz je zmienić.

3. Oferuję możliwość korzystania z udostępniania treści w serwisach społecznościowych, a także obserwowanie moich profili. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak m.in. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, TikTok czy wiele innych.

4. Osadzam na swoich stronach treści wideo z serwisu YouTube oraz zdjęcia i wideo z Instagram, bądź tweety z Twittera. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies wyżej wymienionych serwisów.

5. Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego i sprawnego działania strony pawelkacperek.pl

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Mój blog wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie, bądź innym urządzeniu służącym do wyświetlania mojej witryny), które mogą być odczytywane przez moje cookies własne lub cookies podmiotów trzecich. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać przez Operatora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających bloga. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na blogu.

Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje usuwane są z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Operator wykorzystuje cookies własne i zewnętrznych Dostawców Usług w celu analiz, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z bloga, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników bloga. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z zawartości bloga będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.