Sieć Badawcza Łukasiewicz pracuje nad innowacjami dla polskiej armii

Sieć Badawcza Łukasiewicz, skupiająca 33 instytuty i ponad 4 500 naukowców, zacieśni współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Naukowcy Łukasiewicza wraz z przedstawicielami MON będą wymieniać się doświadczeniami i informacjami dotyczącymi technologii możliwych do wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP.

Są projekty, którymi jaram się bardzo i jakim kibicuję jeszcze bardziej. To, co ostatnio zaczyna ogłaszać Sieć Badawcza Łukasiewicz, cieszy mnie niesamowicie. Nie tak dawno pisałem o ich projekcie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, dzisiaj będzie o tym, że dzięki nim nasza armia może być nowocześniejsza. A to wszystko za sprawą podpisanego listu intencyjnego, który nie tyle inicjuje przyszłą współpracę, ale ją zacieśnia, organizuje i rozwija o nowe obszary.

Efekty współpracy w postaci inicjowanych projektów, programów, a nawet programów strategicznych – kończących się na różnych poziomach gotowości technologicznej produktów i systemów, mogą stanowić wymierne wsparcie dla poprawy samowystarczalności produkcyjnej Polski w wybranych obszarach technologicznych (m.in. mikroelektroniki, optoelektroniki i fotoniki, radioelektroniki, automatyki i autonomizacji, inżynierii materiałowej, technologii rakietowych) i realizacji procesu modernizacji technicznej SZ RP w wymiarze narodowym, co jest zgodne z założeniami najnowszej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Współpraca z Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będzie tez polegała także na organizacji wspólnych przedsięwzięć popularyzujących wiedzę i świadomość naukowo-techniczną w Ministerstwie i Łukasiewiczu. MON z Siecią Badawczą będą współpracowały przy pozyskiwaniu środków wsparcia z programów unijnych, komisji europejskiej, ESA oraz EDA w obszarze technologii posiadających potencjał wykorzystania w SZ RP.

Nowe wspólne projekty już wkrótce

Już wkrótce naukowcy Łukasiewicza rozpoczną prace nad nowymi projektami dla polskiej armii. Łukasiewicz z MON będzie także pracował nad technologią tranzystorów na bazie azotku galu dla zastosowań wojskowych. Celem projektu jest opracowanie technologii związanych z rozwojem wielopasmowych radarów tj. technologii produkcji tranzystorów mocy w pasmach UHF, L, S, C i X oraz  technologii wykonywania układów MMIC w paśmie X. Projekt może zapewnić polskiej armii samowystarczalność w dziedzinie techniki radarowej i łączności bezprzewodowej. Stanowi to jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa Państwa. Polskie mikrofalowe tranzystory dla radarów i łączności radiowej.

Łukasiewicz będzie również prowadził badania nad oceną możliwości opracowania technologii otrzymywania nitrocelulozy na bazie celulozy dostępnej w Polsce. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana polska technologia otrzymywania nitrocelulozy na bazie celulozy o dedykowanych właściwościach. Uruchomienie krajowej produkcji nitrocelulozy jest niezbędne dla zapewnienia stałych dostaw do zakładów zbrojeniowych półproduktu, o określonych, powtarzalnych właściwościach i parametrach, na potrzeby produkcji nowoczesnych materiałów miotających do amunicji różnego typu oraz silników rakietowych.

Wśród wspólnych inicjatyw znajduje się m.in. opracowanie technologii wytwarzania i wdrożenie do produkcji kadłubów do amunicji HE z wysokowytrzymałych gatunków stali spełniających współczesne wymagania w zakresie fragmentacji naturalnej. Celem tego projektu jest opracowanie grupy gatunkowej stali oraz zastosowanie tego materiału do wytwarzania nowoczesnych kadłubów pocisków odłamkowo – burzących nowej generacji, W ramach projektu zostanie zaprojektowany dla tej amunicji zapalnik zbliżeniowy. Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym stwarza realne szanse na rozpoczęcie w Polsce wysokiej jakości badań dotyczących projektowania materiałów fragmentujących oraz metodyki badania i oceny tych materiałów w warunkach eksploatacji.

Celem Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych jest identyfikowanie innowacyjnych technologii w celu ich implementacji do systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz inicjowanie, nadzorowanie i koordynowanie projektów badawczych i rozwojowych, ukierunkowanych na wdrożenie do sprzętu wojskowego nowych rozwiązań wynikających z postępu technologicznego, dla podniesienia poziomu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Co Sieć Badawcza Łukasiewicz ma wspólnego z obronnością?

Takie pytanie może się nasuwać, chociaż dzisiaj wszyscy powinni wiedzieć, że obronność, podobnie jak gospodarka, to technologie. A Sieć Badawcza Łukasiewicz posiada wyjątkowe kompetencje i rozwiązania na rzecz rozwoju obronności i bezpieczeństwa państwa. W ramach wszystkich 4 Grup Badawczych (Inteligentna Mobilność, Transformacja Cyfrowa, Zrównoważona gospodarka i Energia oraz Zdrowie), Instytuty Łukasiewicza prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami na potrzeby obronne.

Do kluczowych osiągnięć i wdrożeń Instytutów Łukasiewicza należą w ramach Grupy Badawczej Inteligentna Mobilność specjalistyczne platformy lotnicze (drony), technologie lotnicze i kosmiczne, teledetekcja, a także specjalistyczne roboty mobilne do działań specjalnych, wyposażenie do działań CBRNE oraz pojazdy specjalne. W ramach tej Grupy Łukasiewicz realizuje także usługi w zakresie badań wozów bojowych i nowych technologii na potrzeby wojska.

W Grupie Badawczej Zdrowie szczególna uwagę zwraca innowacyjny system polowej wentylacji mechanicznej VENTIL oraz specjalistyczne maseczki ochronne. W tej Grupie Instytuty Łukasiewicza oferują także m.in. systemy do badań opakowań jednostkowych i transportowych, materiały filtracyjne, izolacyjne oraz specjalne, badania odporności biochemicznej, tkaniny i kompozyty specjalne.

W Grupie Badawczej Transformacja Cyfrowa Łukasiewicz proponuje dla sektora zbrojeniowego nowe rozwiązania dla cyberbezpieczeństwa, bezpieczną transmisję sygnałów i danych oraz systemy monitorowania ruchu pojazdów. Ważna kompetencją naukowców Sieci Badawczej są kwantowe lasery kaskadowe w zakresie podczerwieni do zastosowania m.in. w systemach bezpiecznej łączności oraz urządzeniach detekcji gazów i skażenia atmosfery oraz unikalne mikrofalowe azotkowe tranzystory mocy. Instytuty należące do Łukasiewicza oferują też rozwiązania dla fotoniki oraz elektroniki, technologie nanomateriałów, elektroniczne płytki obwodów drukowanych do zastosowań specjalnych, a także technologie wytwarzania materiałów dla elektroniki i fotoniki i technologie związane z grafenem.

W Grupie Badawczej Zrównoważona Gospodarka i Energia naukowcy Łukasiewicza pracują nad udoskonalaniem kolejnych rozwiązań dla obronności, takich jak ceramiczne osłony obiektów stacjonarnych oraz ceramiczne płytki balistyczne stosowane w pancerzach czołgów i pojazdów bojowych, ceramiczne elementy składowe wykorzystywane do produkcji broni i amunicji kierowanej oraz realizują badania odporności ogniowej. Łukasiewicz dysponuje także technologią spiekania materiałów proszkowych metodą iskrowego spiekania plazmowego, wytwarzaniem części przemysłowych. Sieć posiada też technologie badania urządzeń oraz obiektów pod kątem ochrony informacji niejawnych oraz materiałów wybuchowych. Kompetencje naukowców Łukasiewicza sięgają także wytwarzania stopów metali z zastosowaniem techniki plazmowej. Łukasiewicz prowadzi też badania nad nowymi sposobami projektowania i modyfikacji gatunków stali oraz stopów żelaza do zastosowania na platformach lądowych (czołgi, armaty, haubice). Na rzecz obronności naukowcy Lukasiewicza prowadzą również badania w zakresie materiałów pędnych i wysokoenergetycznych, a także technologii materiałów wybuchowych.

Podobają Ci się treści, które tworzę? Wesprzyj mnie jako twórcę
Paweł Kacperek
Jestem niezależnym blogerem technologicznym, twórcą treści, mówcą technologicznym i futurystą. Mam fioła na punkcie Internet of Things, którego rozwiązania dotykają niemal każdej gałęzi życia i gospodarki. Głównie o tym piszę. Zapraszam Cię na mój blog technologiczny, który mam nadzieję - będziesz często odwiedzać. Bo jako typ skręcony technologicznie, zrobiłem sobie bloga, jaki sam chciałbym czytać. Nawet jak opisuję jakieś newsy, to zazwyczaj opatrzone są one moim komentarzem, wynikającym ze specyficznego punktu patrzenia na tech. #żyjinteligentnie

Instagram

Treści, które tutaj tworzę są bezpłatne i zawsze takie będą. Nie zamykam ich za żadnym paywallem, jak to robią inni, bo czerpię radość z tego, że chcecie je czytać. Mam jednak prośbę - zaobserwujcie mój instagram, bo wrzucam tam relację za każdym razem, jak się tylko pojawi nowy wpis u mnie na blogu. Będzie mi miło, wiedząc, że mnie obserwujecie ;) https://instagram.com/pawelkacperek

Mój kanał na YouTube

Zerknij też na to